وجود دندان درد رایج ترین علامت نیاز به عصب کشی است. دردی که نشانه نیاز به عصب کشی دندان کودکان (پالپوتومی) و بزرگسالان است یک درد خاص می باشد.عصب کشی یک روش درمانی است که در صورت متورم شدن، ایجاد عفونت، یا مردن ناحیه پالپ دندان مورد استفاده قرار می گیرد.بسیاری از مسائل می توانند به ناحیه پالپ و اعصاب دندان آسیب وارد کنند.عصب کشی دندان تحت بی حسی موضعی صورت می گیرد.طرح لبخند - ایمپلنت - ارتودنسی - دکتر ارتودنسی - دندانپزشک کودکان - ارتودنسی متحرک-دندانپزشک اطفال- متخصص ارتودنسی