سیستم (LSF) برای ساختمان چند طبقه که به وسیله نورد سرد تهیه می*شود، یکی از انواع سیستم*های ساختمانی مدرن می*باشد که به وسیله این روش می*توان ساختمان*هایی را به صورت طبقات محدود (معمولاً تا ۵ طبقه) را اجرا کرد. این عناصر فلزی خود به عناصر سازه*ای اعم از باربر و غیر باربر که وظیفه اصلی آنها پایداری ساختمان است تقسیم می*شوند. این سیستم با تکرار قطعات سبک در ساخت دیوارها و سقف*ها و مانند ساختمان*های چوبی اجرا می*شود. اتصالات عمدتاً به صورت اتصالات پیچ و مهره است وجای قرار گیری پیچ*ها به روش تولید صنعتی در کارخانه به دقت زیاد با مختصات دقیق و طبق طراحی انجام شده به وسیله دستگاه*های مخصوص مشخص می*شود. این سیستم یک سیستم سازه*ای مستقل می*باشد و برای پروژه*های انبوه سازی، دفاتر و ساختمان*های تجاری کوچک، ساختمان*های چند طبقه، واحدهای صنعتی و سالن*های ورزشی یک طبقه مناسب است. این سیستم قابل تلفیق با سیستم*های سازه*ای رایج را مانند بتنی یا فلزی را یه خوبی دارد و برای بالاتر بردن تعداد طبقات (بالاتر از ۵ طبقه) با استفاده از سیستم LSF از این سیستم*های مختلط استفاده می*شود.

قیمت lsf - سازه های lsf