حدود 50% از
سولفات آلومینیوم
در کاغذ سازی و کارتن سازی استفاده می شود. همچنین از
سولفات آلومینیوم
به دلیل سه ظرفیتی بودن آلومینیوم و توانایی بالای آن در انعقاد و لخته سازی ذرات کلوئیدی، در تصفیه ی آب و فاضلاب استفاده می شود.
سولفات آلومینیوم
به دلیل ترکیب شدن یون آلومینیوم با هالوژن هایی نظیر کلر و فلوئور و ایجاد رسوب و کمک به حذف آن ها از محلول سولفات روی حاصل از لیچینگ خاک یا کنسانتره ی روی، جهت جلوگیری از چسبندگی فلز روی به کاتد ها در صنعت تولید روی مصرف می شود.

وازلين
-
سولفات آلومینیوم
-
كربنات كلسيم