کد منوی لینک های انجمن آسمون برای سایت و وبلاگ شما

دوستان لطفا کد زیر را در هدر وبلاگ یا سایت خود قرار دهید .

با تشکر


کد:
<html>
<body>
<div dir="rtl" align="center">
<img src="http://up.asemon.ir/uploads/1502179364871.jpg" width="853" height="71" alt="Planets" usemap="#planetmap">
<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="130,0,30,50" alt="up" href="http://url.asemon.ir/"  title="کوتاه کننده لینک"target="_blank">
  <area shape="circle" coords="280,30,50" alt="up" href="http://up.asemon.ir/index.php"  title="آپلود سنتر"target="_blank">
  <area shape="circle" coords="505,30,70" alt="music" href="http://asemon.ir/up/play.php?go=music" title="دریافت کد موزیک"target="_blank>
  <area shape="circle" coords="710,28,52" alt="asemon" href="http://asemon.ir" title="انجمن آسمون" target="_blank">
  <area shape="circle" coords="710,28,52" alt="asemon" href="http://asemon.ir" title="انجمن آسمون" target="_blank">
</map>

دمو: